CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO PHẦN 3

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÃNH ĐẠO PHẦN 3

154 14/06/2019

CÁC THUỘC TÍNH CỦA LÃNH ĐẠO: BE (BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?), KNOW (BẠN BIẾT NHỮNG GÌ), VÀ DO (BẠN CÓ THỂ LÀM NHỮNG GÌ?)

Các nhà lãnh đạo đáng kính của chúng ta vẫn thường tập trung vào 3 thuộc tính BE, KNOW và DO (Quân đội Hoa Kỳ, 1983):

        Họ là người như thế nào? [ BE] (ví dụ như niềm tin và tính cách của họ)

        Họ biết những gì?  (chẳng hạn như về công việc, nhiệm vụ, và bản chất con người)

        Họ có thể làm những gì? (chẳng hạn như thực thi nhiệm vụ, động viên và chỉ đạo).

BE: Trở nên chuyên nghiệp. Ví dụ: Hãy trung thành với tổ chức, vị tha, tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.

BE: Trở thành một chuyên gia có những đặc điểm nhân cách tốt. Ví dụ: trung thực, thành thạo công việc, thật thà, cam kết, liêm khiết, dũng cảm, thẳng thắn , có óc tưởng tượng.

KNOW: Biết bốn nhân tố của lãnh đạo – người tuân theo, người lãnh đạo, giao tiếp và tình huống.

KNOW: Biết rõ mình. Ví dụ: điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách, kiến thức, và kỹ năng của bạn.

KNOW: Biết bản chất con người. Ví dụ: nhu cầu nhân lực, cảm xúc, và cách mọi người xử lí khi gặp áp lực.

KNOW: Biết công việc của bạn. Ví dụ: thành thạo công việc và có thể đào tạo những người khác trong công việc của họ.

KNOW: Biết rõ tổ chức của bạn. Ví dụ: khi cần giúp đỡ thì tìm đến ai, văn hóa của công ty là gì, ai là những lãnh đạo không chính thức.

DO: Định hướng cho công việc. Ví dụ: thiết lập mục tiêu, giải quyết vấn đề, ra quyết định, lập kế hoạch.

DO: Thực hiện. Ví dụ: giao tiếp, phối hợp, giám sát, đánh giá.

DO: Tạo động lực. Ví dụ: Nâng cao tinh thần làm việc cũng như tinh thần đồng đội trong việc tổ chức, đào tạo, huấn luyện, và tư vấn.

 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Mỗi tổ chức có một môi trường làm việc cụ thể, ở đó đưa ra mức độ về cách các nhà lãnh đạo giải quyết các vấn đề và nắm bắt cơ hội. Môi trường này được tạo nên nhờ kế thừa những đóng góp của các nhà lãnh đạo cũ và nhà lãnh đạo hiện thời.

Mục tiêu, giá trị, và khái niệm

Các nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến môi trường làm việc thông qua ba loại hành động:

1.      Các mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu suất mà họ thiết lập.

2.      Các giá trị mà họ xây dựng cho tổ chức.

3.      Các khái niệm kinh doanh và nhân lực mà họ thiết lập.

Các tổ chức thành công đều có những nhà lãnh đạo đặt ra các tiêu chuẩn cao và các mục tiêu trên toàn bộ các khía cạnh, chẳng hạn như chiến lược, lãnh đạo thị trường, kế hoạch, các cuộc họp và thuyết trình, năng suất, chất lượng và độ tin cậy.

Giá trị phản ánh mối quan tâm của tổ chức đối với nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, và cộng đồng xung quanh. Những giá trị này xác định cách thức kinh doanh sẽ được thực hiện như thế nào.

Các khái niệm xác định sản phẩm hay dịch vụ tổ chức sẽ cung cấp cũng như các phương pháp và quy trình kinh doanh.

Những mục tiêu, giá trị và khái niệm này tạo nên nét đặc trưng của tổ chức hay cách thức nhân viên trong công ty và người ngoài công ty nhìn về tổ chức ấy. Đặc tính  này xác định vai trò, mối quan hệ, khen thưởng, và những nghi lễ diễn ra tại công ty.

VAI TRÒ VÀ MỐI QUAN HỆ

Vai trò là những vị trí được xác định bởi một tập hợp các kỳ vọng về hành vi của bất kỳ người đảm nhiệm công việc nào. Mỗi vai trò có một tập hợp các nhiệm vụ và trách nhiệm mà ở đó không phải tất cả đều có thể giải thích được rõ ràng. Vai trò có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi vì nhiều lý do. Nhân viên cần tạo ra uy tín trong công việc, ý thức hoàn thành cũng như sẵn sàng chấp nhận thách thức để có thể nhận được khoản tiền cho khả năng thực hiện nhiệm vụ.

 

Các mối quan hệ được xác định bởi nhiệm vụ của vai trò. Chỉ có một số nhiệm vụ các cá nhân có thể hoàn thành độc lập; nhóm các nhân viên sẽ đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ xác định cần tương tác với ai, tần suất ra sao và hướng đến mục tiêu gì. Thông thường nếu chúng ta tương tác càng nhiều, sẽ càng có nhiều mối liên kết với nhân viên của mình. Theo cách cư xử thông thường của con người thì thật khó để thích một ai đó mà chúng ta chẳng bao giờ liên hệ và chúng ta có khuynh hướng tìm đến những người chúng ta thích. Con người thường thích làm những thứ mang đến cho họ một phần thưởng nào đó. Tình bạn chính là món quà tuyệt vời đối với họ.  Các mối quan hệ tạo ra nhiều nhiệm vụ và hành vi liên quan đến vai trò.  Nói cách khác, nhiệm vụ và hành vi mới được người đảm nhiệm nhiệm vụ hiện thời mong đợi do họ đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ từ trước nhờ người đảm nhiệm vai trò trước.

Văn hóa và không khí làm việc trong công ty

Có hai yếu tố chỉ cho chúng ta cách hành động trong một tổ chức: Văn hóa và không khí làm việc.

Mỗi tổ chức có văn hóa riêng. Đó là một sự kết hợp của những người sáng lập, nguyên lãnh đạo, lãnh đạo đương nhiệm, những khủng hoảng, sự kiện, lịch sử, và quy mô của công ty (Newstrom, Davis, 1993). Điều này tạo ra nghi lễ: các thói quen, lễ nghi, và "cách chúng ta làm việc." Những nghi thức này tác động đến hành vi cá nhân ..

Không khí làm việc trong công ty là cảm nhận của tổ chức, cá nhân và nhận thức và thái độ của các thành viên của tổ chức (Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2007). Trong khi văn hóa là bản chất sâu xa của một tổ chức được tạo nên từ các hệ thống chính thức và không chính thức, các quy tắc, truyền thống thì không khí làm việc là một hiện tượng ngắn hạn được tạo ra bởi các nhà lãnh đạo đương nhiệm. Không khí ấy đại diện cho niềm tin về "cảm nhận của tổ chức" bởi các thành viên. Chính cảm nhận về tổ chức này xuất phát từ những gì mọi người tin về các hoạt động diễn ra trong tổ chức. Những hoạt động này ảnh hưởng đến cả động lực và sự thỏa mãn cá nhân cũng như cả nhóm. Chẳng hạn:

·        Lãnh đạo có khả năng xác định rõ các ưu tiên và mục tiêu của tổ chức tốt như thế nào? Chúng ta được mong đợi điều gì?

·        Cơ chế ghi nhận, thưởng –phạt của tổ chức đó là gì?

·        Các nhà lãnh đạo có khả năng quản lý thành thạo ra sao?

·        Liệu rằng các nhà lãnh đạo có được phép tự đưa ra các quyết định?

·        Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mắc sai lầm?

Không khí làm việc trong tổ chức có liên quan trực tiếp đến phong cách lãnh đạo và quản lý của nhà lãnh đạo, dựa trên các giá trị, các thuộc tính, kỹ năng và hành động, cũng như những ưu tiên của nhà lãnh đạo. So sánh với "không khí về đạo đức" - những cảm nhận của tổ chức về các hoạt động liên quan đến đạo đức hoặc những khía cạnh của môi trường làm việc hình  thành nên hành vi đạo đức. Không khí về đạo đức là những cảm nhận về việc liệu chúng ta có đang làm đúng không; hoặc chúng ta có đang cư xử theo cách chúng ta nên hay không. Các hành vi (tính cách) của người lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến không khí.

 

Mặt khác, văn hóa là một hiện tượng phức tạp và lâu dài. Văn hóa đại diện cho mong đợi chung và hình ảnh riêng của tổ chức. Các giá trị trưởng thành tạo ra truyền thống hay "cách thức chúng ta làm việc ở đây”.  Trong mỗi tổ chức những thứ này được thực hiện một cách khác nhau. Tầm nhìn tập thể và văn hóa dân gian thông thường xác định tổ chức là một sự phản ánh của văn hóa. Cá nhân người lãnh đạo không thể dễ dàng tạo ra hoặc thay đổi văn hóa vì nó  là một phần của tổ chức. Văn hóa ảnh hưởng đến các đặc tính của không khí làm việc thông qua cách ảnh hưởng của các hoạt động và quá trình suy nghĩ của người lãnh đạo. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ bạn làm với tư cách là  một nhà lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến không khí làm việc của tổ chức.

 

QUÁ TRÌNH TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI

Con đường dẫn đến người lãnh đạo tài ba (Kouzes & Posner, 1987) khá phổ biến đối với các nhà lãnh đạo thành công:

Thách thức quá trình này - Đầu tiên, tìm thấy một quá trình mà bạn tin rằng nhu cầu được cải thiện nhiều nhất.

Truyền cảm hứng cho một tầm nhìn chung - Tiếp theo, chia sẻ tầm nhìn của bạn một cách dễ hiểu nhất cho nhân viên của bạn.

Cho phép những người khác hành động - Cung cấp cho nhân viên công cụ và phương pháp để giải quyết vấn đề.

Định hướng cách thức - Khi quá trình trở nên khó khăn. Một ông chủ nói với những người khác phải làm gì; một nhà lãnh đạo chỉ cách thức thực hiện.

Khuyến khích cảm xúc- Chia sẻ vinh quang với nhân viên của bạn, trong khi đó chọn giấu nỗi đau cho riêng mình.

ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn