Trắc nghiệm tin học (Ms Word)

31 câu 30 phút

Trạng thái:

 (Ms Word)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

2

Số điểm 80.65%

Bồ Gia Kỳ

Bồ Gia Kỳ

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

3

Số điểm 77.42%

 • 04

  Tâm Ngân

  Số điểm: 58.06%

 • 05

  Bồ Gia Kỳ

  Số điểm: 51.61%

 • 06

  M1NH KHO4

  Số điểm: 48.39%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan