TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huệ Hoàng

Huệ Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Huệ Hoàng

Huệ Hoàng

HẠNG

1

Số điểm 74.19%

Nguyễn Thị Lệ Thi

Nguyễn Thị Lệ Thi

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

 • 04

  Trần Thư

  Số điểm: 64.52%

 • 05

  Trần Thư

  Số điểm: 61.29%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 51.61%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan