TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhat Linh

Nhat Linh

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Bảo Trúc

Bảo Trúc

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Vương Huỳnh Gia Hân

Vương Huỳnh Gia Hân

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

 • 04

  Bùi Chiến Thắng

  Số điểm: 64.52%

 • 05

  Bùi Văn Minh Hiếu

  Số điểm: 51.61%

 • 06

  Nguyễn Quỳnh Chi

  Số điểm: 51.61%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan