TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Pham Quang Trung

Pham Quang Trung

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Anh Tran

Anh Tran

HẠNG

1

Số điểm 74.19%

Hà Thị Ngọc Tỉnh

Hà Thị Ngọc Tỉnh

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

 • 04

  Hoàng Diệp

  Số điểm: 58.06%

 • 05

  Diểm My

  Số điểm: 58.06%

 • 06

  Huyền Vy Đào Nguyên

  Số điểm: 54.84%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan