Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Tiếng Anh A

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Diệp

Hoàng Diệp

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:05:02

Dặng Duy Thục

Dặng Duy Thục

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:03:20

Nguyễn Ngọc Khuê

Nguyễn Ngọc Khuê

HẠNG

3

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:16:31

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan