Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Tiếng Anh A

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Như Ngọc

Như Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Dặng Duy Thục

Dặng Duy Thục

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Bùi Thanh Vân 12a2-48

Bùi Thanh Vân 12a2-48

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

 • 04

  Đặng Vy

  Số điểm: 83.87%

 • 05

  Hà Thị Ngọc Tỉnh

  Số điểm: 80.65%

 • 06

  Như Ngọc

  Số điểm: 77.42%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan