TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thúy Võ

Thúy Võ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Huynh Thi Bich Lien B1701429

Huynh Thi Bich Lien B1701429

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nga Cu Hoang

Nga Cu Hoang

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Ngọc Linh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Thiện Mai

  Số điểm: 91.67%

 • 06

  Viên Lê

  Số điểm: 91.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan