TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thúy Võ

Thúy Võ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:26

Ngọc Linh

Ngọc Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

Thanh Hiền

Thanh Hiền

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:43

 • 04

  Ngọc Linh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:54

 • 05

  Thúy Võ

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:01:19

 • 06

  Tuan Le

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:02:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan