TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngọc Linh

Ngọc Linh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:54

Ngọc Linh

Ngọc Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

Tuan Le

Tuan Le

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:02:05

 • 04

  Viên Lê

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:03:24

 • 05

  Vũ Phương Thanh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:03

 • 06

  Tien Vuong

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:04:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan