TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồng Nhung

Hồng Nhung

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:29

Thúy Võ

Thúy Võ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:56

Ngọc Linh

Ngọc Linh

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:02:06

 • 04

  Thanh Hiền

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:01:55

 • 05

  Nhi Nguyễn

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:01:58

 • 06

  Ngọc Linh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan