Trắc nghiệm Quản trị học

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Thái

Hoàng Thái

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Trần Thị Vân Hương

Trần Thị Vân Hương

HẠNG

3

Số điểm 41.67%

 • 04

  Nguyễn Đắc Thiện

  Số điểm: 33.33%

 • 05

  Vũ Phương Thanh

  Số điểm: 33.33%

 • 06

  Quỳnh Lưu

  Số điểm: 25%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan