Trắc nghiệm Quản trị học

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

DT Hương Lý

DT Hương Lý

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Phạm Tường Vy

Phạm Tường Vy

HẠNG

1

Số điểm 58.33%

Thời gian làm 00:01:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan