TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề 12

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Quyền

Vũ Quyền

HẠNG

1

Số điểm 6.67%

Thời gian làm 00:00:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan