TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

nguyễn Tấn Duy

nguyễn Tấn Duy

HẠNG

2

Số điểm 13.33%

Thời gian làm 00:04:47

nguyễn Tấn Duy

nguyễn Tấn Duy

HẠNG

1

Số điểm 13.33%

Thời gian làm 00:04:47

nguyễn Tấn Duy

nguyễn Tấn Duy

HẠNG

3

Số điểm 13.33%

Thời gian làm 00:04:47

  • 04

    nguyễn Tấn Duy

    Số điểm: 13.33%

    Thời gian làm: 00:04:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan