TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Mỹ Ngân

Lê Thị Mỹ Ngân

HẠNG

2

Số điểm 60%

Lê Thị Mỹ Ngân

Lê Thị Mỹ Ngân

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Hoài Thương Nguyễn

Hoài Thương Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 46.67%

  • 04

    Lê Thị Mỹ Ngân

    Số điểm: 40%

  • 05

    Hưng Phát

    Số điểm: 26.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan