TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đàm Quốc Triệu

Đàm Quốc Triệu

HẠNG

2

Số điểm 13.33%

Dương Lê

Dương Lê

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan