TRẮC NGHIỆM MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

THAO NGUYEN THI PHUONG

THAO NGUYEN THI PHUONG

HẠNG

2

Số điểm 6.67%

Nguyễn Hạnh Thy

Nguyễn Hạnh Thy

HẠNG

1

Số điểm 60%

Nguyễn Hạnh Thy

Nguyễn Hạnh Thy

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan