Trắc nghiệm môn Lý luận chính trị P6

31 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Mỹ Huyền

Lê Thị Mỹ Huyền

HẠNG

2

Số điểm 61.29%

Chicken6s

Chicken6s

HẠNG

1

Số điểm 100%

Chicken6s

Chicken6s

HẠNG

3

Số điểm 48.39%

 • 04

  Nguyễn Thị Kiêm Hằng

  Số điểm: 48.39%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan