TRẮC NGHIỆM MAC LÊNIN

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Duy Khang

Duy Khang

HẠNG

2

Số điểm 80%

KIT

KIT

HẠNG

1

Số điểm 85%

Đỗ Thị Thu Hà

Đỗ Thị Thu Hà

HẠNG

3

Số điểm 70%

 • 04

  KIT

  Số điểm: 65%

 • 05

  Nguyen Ngoc Nhu y B1700366

  Số điểm: 55%

 • 06

  Nguyen Ngoc Nhu y B1700366

  Số điểm: 55%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan