TRẮC NGHIỆM MAC LÊNIN

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Minh Tuấn

Hồ Minh Tuấn

HẠNG

2

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:08:32

Hà Đỗ

Hà Đỗ

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:04:26

Doc Co Cu Kieu

Doc Co Cu Kieu

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan