TRẮC NGHIỆM MAC LÊNIN

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Tấn Đạt

Đỗ Tấn Đạt

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:50

Vũ Phương Thanh

Vũ Phương Thanh

HẠNG

1

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:04:21

Kim Nguyen

Kim Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:04:15

 • 04

  Kim Nguyen

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:04:15

 • 05

  Kim Nguyen

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:04:15

 • 06

  Kim Nguyen

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:04:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan