TRẮC NGHIỆM MAC LÊNIN

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Phan

Hiểu Phan

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:21

Hiểu Phan

Hiểu Phan

HẠNG

1

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:21

Hiểu Phan

Hiểu Phan

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:05:21

 • 04

  Hiểu Phan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:05:21

 • 05

  Bùi Thị Quế Trân

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:11:33

 • 06

  Cao Minh Thi

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:04:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan