Trắc nghiệm Kinh tế chính trị p1

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Kinh tế chính trị p1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Nguyen

Nguyen Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 48.39%

Đạo Quang

Đạo Quang

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan