Trắc nghiệm kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Grammar

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Trúc

Bảo Trúc

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Anh Khoa Pham

Anh Khoa Pham

HẠNG

1

Số điểm 100%

Anot Le James

Anot Le James

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  Cao Xuân Khánh

  Số điểm: 58.06%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

 • 06

  Mai Anh

  Số điểm: 38.71%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan