Trắc nghiệm kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Grammar

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Le Khanh Minh

Nguyen Le Khanh Minh

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Nguyễn Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Nguyễn Thảo Ly

HẠNG

1

Số điểm 70.97%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan