Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp

31 câu 30 phút

Trạng thái:

IQ: Kiến thức tổng hợp

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đặng Hoài Đức

Đặng Hoài Đức

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Thị Hiểu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Cao Hoài Thương

Cao Hoài Thương

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

 • 04

  An Nhiên

  Số điểm: 70.97%

 • 05

  Đặng Hoài Đức

  Số điểm: 67.74%

 • 06

  Nhật Minh

  Số điểm: 64.52%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan