Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp

31 câu 30 phút

Trạng thái:

 IQ: Kiến thức tổng hợp

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Hoàng Hải Anh

Trần Hoàng Hải Anh

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Trần Hoàng Hải Anh

Trần Hoàng Hải Anh

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Lê Ngọc Huyền My

Lê Ngọc Huyền My

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

 • 04

  Huỳnh Đình Hiệp

  Số điểm: 77.42%

 • 05

  Lê Tấn Đạt

  Số điểm: 74.19%

 • 06

  wsdfghjkl;

  Số điểm: 70.97%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan