Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 9

31 câu 30 phút

Trạng thái:

 Phần 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

wsdfghjkl;

wsdfghjkl;

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Hồng Thủy

Hồng Thủy

HẠNG

1

Số điểm 74.19%

Hồng Thủy

Hồng Thủy

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

 • 04

  Hồng Thủy

  Số điểm: 41.94%

 • 05

  Lê Thị Huyền

  Số điểm: 38.71%

 • 06

  Phạm Trung

  Số điểm: 32.26%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan