Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 8

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 8

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 22.58%

Thời gian làm 00:00:11

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 22.58%

Thời gian làm 00:00:10

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 19.35%

Thời gian làm 00:00:08

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 19.35%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 19.35%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 19.35%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan