Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 7

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thúy Bình Nguyễn

Thúy Bình Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Nguyệt Bích

Nguyệt Bích

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Nguyệt Bích

Nguyệt Bích

HẠNG

3

Số điểm 80.65%

 • 04

  Tiến Đặng Mạnh

  Số điểm: 45.16%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

 • 06

  Phạm Phi Răng

  Số điểm: 35.48%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan