Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 7

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiến Đặng Mạnh

Tiến Đặng Mạnh

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:02:13

Thúy Bình Nguyễn

Thúy Bình Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:07:53

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:12

 • 04

  Phạm Phi Răng

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:01:39

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan