Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 5

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Thị Xuân Thắm

Võ Thị Xuân Thắm

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Trần Thị Hồng Mai

Trần Thị Hồng Mai

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan