Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 4

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 29.03%

Nguyễn Tưởng

Nguyễn Tưởng

HẠNG

1

Số điểm 74.19%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 25.81%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 22.58%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 22.58%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 22.58%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan