Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 3

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:02

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:10

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

Thời gian làm 00:00:47

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:01:09

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 54.84%

  Thời gian làm: 00:00:47

 • 06

  Nguyễn Minh Ngọc

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:07:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan