Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 2

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Phạm Thị Mỹ Xuyên

Phạm Thị Mỹ Xuyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phạm Thị Mỹ Xuyên

Phạm Thị Mỹ Xuyên

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 90.32%

 • 05

  Phạm Thị Mỹ Xuyên

  Số điểm: 90.32%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 83.87%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan