Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 2

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:01:18

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:13

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:01:07

 • 04

  Nguyễn Minh Ngọc

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:05:32

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:37

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan