Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 12

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 12

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:11

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:00:16

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:00:11

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan