Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 12

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 12

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

The Anh

The Anh

HẠNG

2

Số điểm 64.52%

Trần H.Anh

Trần H.Anh

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Hồ Thị Mỹ Linh

Hồ Thị Mỹ Linh

HẠNG

3

Số điểm 51.61%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 51.61%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 41.94%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan