Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 11

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Hòa Loan

Nguyễn Thị Hòa Loan

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

comeback

comeback

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

sên nè

sên nè

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

 • 04

  Nguyễn Thị Hòa Loan

  Số điểm: 87.10%

 • 05

  BAO PHAN

  Số điểm: 51.61%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan