Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 11

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:10

BAO PHAN

BAO PHAN

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:13:33

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:10

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan