Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 10

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kim Ngoan

Kim Ngoan

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:04:52

Kim Ngoan

Kim Ngoan

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:11

Kim Ngoan

Kim Ngoan

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

Thời gian làm 00:16:25

 • 04

  Bùi Cát Uyên Thy

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:02:10

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan