Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 1

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anhnamphancao

Anhnamphancao

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Anhnamphancao

Anhnamphancao

HẠNG

3

Số điểm 90.32%

 • 04

  Nguyễn Khánh Chi

  Số điểm: 90.32%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 83.87%

 • 06

  Anhnamphancao

  Số điểm: 83.87%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan