Trắc nghiệm Địa Lí 12 Phần 1

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Phần 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anhnamphancao

Anhnamphancao

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:02:36

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:21

Anhnamphancao

Anhnamphancao

HẠNG

3

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:02:42

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 05

  Anhnamphancao

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:03:45

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 80.65%

  Thời gian làm: 00:01:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan