Đề 9 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:15

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:14

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:19

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:15

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan