Đề 9 Trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 9

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Uyên Mai

Uyên Mai

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

Trần Quỳnh

Trần Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

 • 04

  Nam Huỳnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:42

 • 05

  Kid Kid

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:52

 • 06

  Tiên Vũ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan