Đề 8 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 8

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Huyền

Ngô Huyền

HẠNG

2

Số điểm 54.84%

Bùi Quang Triết

Bùi Quang Triết

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Bùi Quang Triết

Bùi Quang Triết

HẠNG

3

Số điểm 48.39%

 • 04

  Thái Hằng

  Số điểm: 48.39%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 38.71%

 • 06

  Trần Thị Hồng Ngọc

  Số điểm: 35.48%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan