ĐỀ 8 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 8 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:00:14

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:37

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan