ĐỀ 8 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 8 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

JAnry TrAng

JAnry TrAng

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:03:40

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:37

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:08:14

 • 04

  Khánh Huyền

  Số điểm: 77.42%

  Thời gian làm: 00:04:12

 • 05

  JAnry TrAng

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:07:17

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan