ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 75%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 75%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 75%

 • 05

  Nguyễn An

  Số điểm: 50%

 • 06

  Nguyễn An

  Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan