Đề 7 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Ty

Huỳnh Ty

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:24

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:15

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:15

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:20

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan