ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Ánh Nguyệt

Tô Ánh Nguyệt

HẠNG

2

Số điểm 46.67%

Huỳnh Thị Hồng Như

Huỳnh Thị Hồng Như

HẠNG

1

Số điểm 100%

Triệu An Thân

Triệu An Thân

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  Nguyễn Đoàn Bảo Trân

  Số điểm: 26.67%

 • 05

  Tran.Thi.Ngoc.Thien_CĐXK23A4_1900372

  Số điểm: 20%

 • 06

  trúc anh

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan