ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thái Thu Hoài

Thái Thu Hoài

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Thảo Ly

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Thái Thu Hoài

Thái Thu Hoài

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

 • 04

  Thái Thu Hoài

  Số điểm: 33.33%

 • 05

  Huỳnh Diễm Quỳnh

  Số điểm: 20%

 • 06

  Kim Ngân

  Số điểm: 20%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan