ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ HỌC

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Phạm Kiều Vân

Nguyễn Phạm Kiều Vân

HẠNG

2

Số điểm 6.67%

Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

HẠNG

1

Số điểm 26.67%

TRẦN TRƯỜNG DUY

TRẦN TRƯỜNG DUY

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Nguyễn Thị Ngọc

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan