ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:36

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:28

Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:02:01

 • 04

  Nguyễn Nga

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:02:08

 • 05

  Trangg Thiên

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:02:46

 • 06

  JAnry TrAng

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:04:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan