ĐỀ 7 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 7 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

2

Số điểm 100%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tuyết Phượng

Tuyết Phượng

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  ngochan nguyen

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Nga

  Số điểm: 96.77%

 • 06

  Nguyễn Nga

  Số điểm: 96.77%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan