Đề 6 Trắc nghiệm Luật doanh nghiệp

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Sam Nguyễn

Sam Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Kim Vux

Kim Vux

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Dương Thị Cẩm Tiên

  Số điểm: 100%

 • 05

  Dương Thị Cẩm Tiên

  Số điểm: 100%

 • 06

  Thanh Nhàn

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan