ĐỀ 6 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nguyễn Thị Thu Thùy

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

Mấu Minh Thông

Mấu Minh Thông

HẠNG

1

Số điểm 80%

trúc anh

trúc anh

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

 • 04

  Mấu Minh Thông

  Số điểm: 20%

 • 05

  Dưa Bé

  Số điểm: 13.33%

 • 06

  Dưa Bé

  Số điểm: 13.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan