ĐỀ 6 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mấu Minh Thông

Mấu Minh Thông

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:08:01

Mấu Minh Thông

Mấu Minh Thông

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:46

Dưa Bé

Dưa Bé

HẠNG

3

Số điểm 13.33%

Thời gian làm 00:02:22

 • 04

  Dưa Bé

  Số điểm: 13.33%

  Thời gian làm: 00:02:22

 • 05

  Dưa Bé

  Số điểm: 13.33%

  Thời gian làm: 00:02:22

 • 06

  Dưa Bé

  Số điểm: 13.33%

  Thời gian làm: 00:02:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan