ĐỀ 6 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 61.29%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 80.65%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 58.06%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 58.06%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.06%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.06%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan