ĐỀ 6 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 6

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 80.65%

Đắng Kẹo

Đắng Kẹo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyen Ngoc Han

Nguyen Ngoc Han

HẠNG

3

Số điểm 80.65%

 • 04

  Đắng Kẹo

  Số điểm: 61.29%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 61.29%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.06%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn